Pracownicy

Pracownicy

dr hab. Jolanta Dygul

literaturoznawstwo

dr Julia Murrmann

językoznawstwo

dr Tomasz Skocki

literaturoznawstwo

dr Katarzyna Skórska

literaturoznawstwo

dr Izabela Szantyka

językoznawstwo

dr Marco Zonch

literaturoznawstwo

Pracownicy emerytowani

Doktoranci

Współpracownicy