• Katedra Italianistyki

Badania dotyczące kulturowych usług ekosystemowych

Ankieta na temat percepcji i oceny przestrzeni oraz usług ekosystemowych świadczonych przez kampusy UW.

Jubileuszowy Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Ogłoszenie wyników konkursu.

Odwołane zajęcia prof. Marii Załęskiej

Informacja na temat odwołanych zajęć 23.11.2022 roku.

Spotkanie na temat twórczości Annie Ernaux

Informacje na temat spotkania poświęconego twórczości tegorocznej laureatki nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Szkoła zimowa w Heidelbergu

Informacja dla studentów II stopnia o szkole zimowej CLAIMS 2023.

Konkurs IDUB na dofinansowanie mobilności studentów

Pismo Rektora dotyczące dofinansowania mobilności studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Komunikat Pełnomocniczki ds. równości na WN

Działania równościowe prowadzone na Wydziale Neofilologii i na Uniwersytecie Warszawskim.

Studenci I roku

Certyfikat o ukończeniu szkolenia BUW

Warsztaty i szkolenia dla osób studiujących na Wydziale Neofilologii

Spotkanie informacyjne dotyczące zapisów na program dodatkowych szkoleń uzupełniających kierunki studiów.

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa

Dr Katarzyna Skórska laureatką nagrody.