• Katedra Italianistyki

Podania

Informacja do studentów odnośnie kierowania podań do p. Kierownik Studiów

Dni adaptacyjne

Program dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów I stopnia

Druga tura rekrutacji erasmusowej

Informujemy, że rozpoczęła się druga (ogólnouniwersytecka) tura rekrutacji na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Zaliczenie roku akademickiego 2020/21

Informacja do studentów odnośnie zaliczenia roku akademickiego 2020/21

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym i roczne

II tura rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki

Komunikat Rektora UW

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 10 sierpnia br.

Sesja poprawkowa

Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku ak.2020/21

Europejską Noc Naukowców

Uniwersytet Karola zaprasza pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w Europejskiej Nocy Naukowców

Stypendia Rządu Włoskiego

Informujemy, że również w tym roku istnieje możliwość wystąpienia o jedno z max. 6 stypendiów Rządu włoskiego dla studentów polskich.

Zapraszamy na italianistykę

Informator dla zainteresowanych studiami I stopnia