• Katedra Italianistyki

Przedmioty OGUN Wydziału Neofilologii UW

Oferta przedmiotów ogólnouniwersyteckich na Wydziale Neofilologii.

Rejestracja na zajęcia

Harmonogram rejestracji na zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych i dla studiów II stopnia.

Grupa zaawansowana na I roku

Termin testu poziomującego

Godziny otwarcia sekretariatu

Nowe godziny pracy sekretariatu ds. studenckich

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

3 października dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Dzień Adaptacyjny WN UW 2022

Informacje na temat wydziałowego Dnia Adaptacyjnego dla studentów I roku.

Podania do Kierownika Studiów

Zasady składania podań do Kierownika Studiów.

Przeprowadzka Katedry

Informacje o przeprowadzce Katedry do nowej siedziby.

Rejestracja na zajęcia. Studia stacjonarne I stopnia

Terminy rejestracji na zajęcia dla studentów I roku studiów stacjonarnych.

Przeprowadzka biblioteki

Komunikat w sprawie funkcjonowania Biblioteki Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki