Prezentacja książki “Scritture postsecolari”

Zapraszamy na prezentację książki “Scritture postsecolari. Ipotesi su verità e spiritualità nella narrativa italiana contemporanea” dr. Marco Zoncha, która odbędzie się 6 listopada o godz. 15.30 we Włoskim Instytucie Kultury.

Monografia “Scritture postsecolari. Ipotesi su verità e spiritualità nella narrativa italiana contemporanea” (Franco Cesati Editore, 2023) jest wynikiem kilkuletnich badań prowadzonych z użyciem narzędzi z dziedziny socjologii religii oraz inspirowanych myślą Michela Foucaulta. Takie podejście pozwoliło wskazać centralną pozycję niematerialistycznych wizji świata, duchowości i wierzeń postsekularnych w tworzeniu się pejzażu włoskiej literatury na przełomie starego i nowego tysiąclecia, umożliwiając m.in. wysunięcie hipotez o końcu postmodernizmu.

Podczas spotkania z autorem będzie rozmawiał Raoul Bruni, italianista, profesor Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

“Scritture postsecolari. Ipotesi su verità e spiritualità nella narrativa italiana contemporanea” (Franco Cesati Editore, 2023) raccoglie i risultati di una ricerca durata alcuni anni e condotta ricorrendo a strumenti provenienti dalla sociologia della religione e dalla riflessione di Michel Foucault. Questo approccio ha permesso di identificare la centralità di visioni del mondo non materialistiche, di spiritualità e fedi postsecolari per il definirsi del panorama letterario italiano a cavallo tra vecchio e nuovo millennio. Ha permesso, inoltre, di avanzare alcune ipotesi sulla fine del postmodernismo.

Durante la presentazione, l’autore discuterà con Raoul Bruni, professore di letteratura italiana all’Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia.