Aktualności

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku ak. 2020/21

Lektoraty-poziom B2+

Wdrożenie pilotażowego projektu lektoratów dedykowanych dla studentów studiów II-go stopnia.

Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym 2020/2021

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim

Rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki w semestrze letnim

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku ak. 2020/21

Lektoraty-poziom B2+

Wdrożenie pilotażowego projektu lektoratów dedykowanych dla studentów studiów II-go stopnia.

Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym 2020/2021

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim

Rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki w semestrze letnim

Zaliczenie BHP 2020

Uprzejmie informujemy, że przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej" jest obowiązkowy dla osób rozpoczyna

Wyniki rekrutacji w ramach programu ERASMUS +

KWALIFIKACJA WSTĘPNA NA STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym i roczne

Studia I stopnia I tura rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki 

XIX edycja Programu Stypendia Pomostowe

Celem stypendium pomostowego jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży...

Sojuszu 4EU+ (Flagship 2)

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty...

Egzaminy w trybie zdalnym

Uprzejmie informujemy, że w przypadku utrudnień technicznych związanych z przebiegiem zdalnych egzaminów i zaliczeń...

Egzaminy dyplomowe

Zarządzenie Nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020r.

Uwaga I i II rok studia I stopnia – Zaliczenia z PNJW dla I i II roku

uprzejmie informujemy, że w związku z choroba mgr Beaty Neweckiej-Ernst podane terminy zaliczeń są nieaktualne.