Aktualności

Obwieszczenie WNeo (KI) Okr. Wyb. Nr 40

WYBORY WYDZIAŁ NEOFILOLOGII - OKRĘG WYBORCZY NR 40 ( KATEDRA ITALIANISTYKI)

Obwieszczenie – RD nr 31

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza wybory do Rady Dydaktycznej nr 31

BHP

Zasady realizacji szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia przez studentów rozpoczynających kształcenie na UW

Funkcjonowanie budynków

Funkcjonowanie budynków na Dobrej 55 i Oboźnej 8 w trybie kształcenia stacjonarnego

Obwieszczenie WNeo (KI) Okr. Wyb. Nr 40

WYBORY WYDZIAŁ NEOFILOLOGII - OKRĘG WYBORCZY NR 40 ( KATEDRA ITALIANISTYKI)

Obwieszczenie – RD nr 31

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza wybory do Rady Dydaktycznej nr 31

BHP

Zasady realizacji szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia przez studentów rozpoczynających kształcenie na UW

Funkcjonowanie budynków

Funkcjonowanie budynków na Dobrej 55 i Oboźnej 8 w trybie kształcenia stacjonarnego

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym i roczne

Rejestracja na przedmioty w Katedrze Italianistyki dla I roku studiów II stopnia i I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Podania

Informacja do studentów odnośnie kierowania podań do p. Kierownik Studiów

Dni adaptacyjne

Program dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów I stopnia

Druga tura rekrutacji erasmusowej

Informujemy, że rozpoczęła się druga (ogólnouniwersytecka) tura rekrutacji na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Zaliczenie roku akademickiego 2020/21

Informacja do studentów odnośnie zaliczenia roku akademickiego 2020/21

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym i roczne

II tura rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki

Komunikat Rektora UW

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 10 sierpnia br.