Dla studentów

Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym 2020/2021

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim

Rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki w semestrze letnim

Zaliczenie BHP 2020

Uprzejmie informujemy, że przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej" jest obowiązkowy dla osób rozpoczyna

XIX edycja Programu Stypendia Pomostowe

Celem stypendium pomostowego jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży...

Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym 2020/2021

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim

Rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki w semestrze letnim

Zaliczenie BHP 2020

Uprzejmie informujemy, że przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej" jest obowiązkowy dla osób rozpoczyna

XIX edycja Programu Stypendia Pomostowe

Celem stypendium pomostowego jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży...

Egzaminy w trybie zdalnym

Uprzejmie informujemy, że w przypadku utrudnień technicznych związanych z przebiegiem zdalnych egzaminów i zaliczeń...

Egzaminy dyplomowe

Zarządzenie Nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020r.

Egzamin PNJW

Informujemy, że egzamin z Praktycznej Nauki Języka Włoskiego zostaje w roku akademickim 2019/2020 odwołany dla Studentów wszystkich lat I i II stopnia. 

Letnia sesja egzaminacyjna

Uprzejmie informujemy, że egzaminy w sesji letniej odbędą się w pierwszym bloku: 15.06.-05.07.2020 r.

Przedłużenie pracy zdalnej

W związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem konieczne jest przedłużenie obowiązywania przepisów dotyczących pracy zdalnej...

Service learning

Zapraszamy na przedmiot ogólnouniwersytecki Service learning ...

Lista przedmiotów oferowanych przez Katedrę Italianistyki

Przedmioty oferowane przez Katedrę Italianistyki w dostępie zdalnym

Gramatyka Opisowa, cz. II: Morfologia – ćwiczenia

Uprzejmie prosimy osoby, które nie zaliczyły przedmiotu „Gramatyka Opisowa, cz. II: Morfologia – ćwiczenia”....