Dla studentów

BHP

Zasady realizacji szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia przez studentów rozpoczynających kształcenie na UW

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym i roczne

Rejestracja na przedmioty w Katedrze Italianistyki dla I roku studiów II stopnia i I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Podania

Informacja do studentów odnośnie kierowania podań do p. Kierownik Studiów

BHP

Zasady realizacji szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia przez studentów rozpoczynających kształcenie na UW

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym i roczne

Rejestracja na przedmioty w Katedrze Italianistyki dla I roku studiów II stopnia i I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Podania

Informacja do studentów odnośnie kierowania podań do p. Kierownik Studiów

Dni adaptacyjne

Program dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów I stopnia

Druga tura rekrutacji erasmusowej

Informujemy, że rozpoczęła się druga (ogólnouniwersytecka) tura rekrutacji na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Zaliczenie roku akademickiego 2020/21

Informacja do studentów odnośnie zaliczenia roku akademickiego 2020/21

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym i roczne

II tura rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki

Stypendia Rządu Włoskiego

Informujemy, że również w tym roku istnieje możliwość wystąpienia o jedno z max. 6 stypendiów Rządu włoskiego dla studentów polskich.

Egzaminy na platformie Kampus

Jak przygotować się do egzaminu pisemnego na platformie Kampus?

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym i roczne

I tura rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki

Szkoła Letnia Katedry Italianistyki

Zapraszamy do udziału w Szkole Letniej