Ogólne

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku ak. 2020/21

KOMUNIKAT KIEROWNIKA KATEDRY ITALIANISTYKI

W związku z zarządzaniem nr 50 Rektora UW z dnia 10.03.2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Komunikaty

Komunikaty Rektora i Prorektorów UW. 

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku ak. 2020/21

KOMUNIKAT KIEROWNIKA KATEDRY ITALIANISTYKI

W związku z zarządzaniem nr 50 Rektora UW z dnia 10.03.2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Komunikaty

Komunikaty Rektora i Prorektorów UW.