Aktualności

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku ak. 2020/21

Lektoraty-poziom B2+

Wdrożenie pilotażowego projektu lektoratów dedykowanych dla studentów studiów II-go stopnia.

Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym 2020/2021

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim

Rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki w semestrze letnim

Certyfikacja

Informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020 zgodnie z ostatnimi decyzjami Rady Koordynacyjnej ds Certyfikacji Biegłości

Invitiamo alla conferenza

Egzamin PNJW

Informujemy, że egzamin z Praktycznej Nauki Języka Włoskiego zostaje w roku akademickim 2019/2020 odwołany dla Studentów wszystkich lat I i II stopnia. 

Letnia sesja egzaminacyjna

Uprzejmie informujemy, że egzaminy w sesji letniej odbędą się w pierwszym bloku: 15.06.-05.07.2020 r.

KOMUNIKAT KIEROWNIKA KATEDRY ITALIANISTYKI

W związku z zarządzaniem nr 50 Rektora UW z dnia 10.03.2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Przedłużenie pracy zdalnej

W związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem konieczne jest przedłużenie obowiązywania przepisów dotyczących pracy zdalnej...

Service learning

Zapraszamy na przedmiot ogólnouniwersytecki Service learning ...

Lista przedmiotów oferowanych przez Katedrę Italianistyki

Przedmioty oferowane przez Katedrę Italianistyki w dostępie zdalnym

KOMUNIKAT KIEROWNIKA KATEDRY ITALIANISTYKI

KOMUNIKAT

Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Komunikaty

Komunikaty Rektora i Prorektorów UW. 

Gramatyka Opisowa, cz. II: Morfologia – ćwiczenia

Uprzejmie prosimy osoby, które nie zaliczyły przedmiotu „Gramatyka Opisowa, cz. II: Morfologia – ćwiczenia”....