Studia doktoranckie

Szkoły Doktorskie stanowią odrębny poziom nauczania na Uniwersytecie Warszawskim (więcej
informacji tutaj).

Każdy doktorant pracuje pod kierunkiem opiekuna naukowego z poszczególnych
jednostek UW, w tym z Katedry Italianistyki. Wyszukiwarka promotorów dostępna jest tutaj.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów opracowała najczęstsze zadawane pytania związane z Ustawą
2.0.