Studia licencjackie

Filologia włoska, studia pierwszego stopnia w Katedrze Italianistyki UW

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem „Zapraszamy na italianistykę”

Studia I stopnia w Katedrze Italianistyki trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać stopień licencjata
filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego
(rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym
włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane). Katedra Italianistyki prowadzi na I stopniu
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (wieczorowe).

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:
-kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania;
-literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego różnych epok;
-przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka oraz wszystkie
kompetencje językowe;
-warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.

Od II roku studiów, wszystkie zajęcia kierunkowe prowadzone są w języku włoskim.
Dzięki wykładowcom akademickim i badaczom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry
Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne
wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i
zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami
pozwalają odbyć część każdego etapu studiów poza uczelnią macierzystą. Do dyspozycji studentów są
też staże zagraniczne.

Zajęcia dla studentów filologii włoskiej odbywają się od poniedziałku do piątku w zabytkowej
kamienicy przy ul. Oboźnej 8 (kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w nowoczesnym
budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę
italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym planem zajęć oraz z planem studiów: