Nasi absolwenci

 


mgr Anna Gortatewicz

Pani Anna Gortatewicz obroniła pracę magisterską z zakresu językoznawstwa pod tytułem:
“Nostalgia: uno studio cognitivo. Un confronto “

Co Cię skłoniło do wybrania Twojego tematu pracy magisterskiej?
Poza lingwistyką, od zawsze interesowała mnie psychologia i ściśle z nią związany świat emocji.
Tęsknota wydawała mi się takim nieodkrytym uczuciem, które w dzisiejszych czasach towarzyszy nam
jednak coraz częściej – z powodu emigracji czy obecnego tempa życia, w którym brak czasu odbija się
na wielu sferach. Gdy nastał czas wyboru tematu pracy, w słowniku przypadkiem natknęłam się na
tłumaczenie tęsknoty na włoski i zaciekawiło mnie – w końcu w naszym języku „tęsknota” i
„nostalgia” to właściwie dwa odrębne, choć powiązane ze sobą słowa. Tak zaczęła się moja przygoda.

Co zaobserwowałaś w zebranym materiale językowym?

Analiza porównawcza języków włoskiego i polskiego pozwoliła dostrzec przede wszystkim różnice, ale
i podobieństwa w postrzeganiu i, co za tym idzie, wyrażaniu tego uczucia, a należy podkreślić, iż w
obrębie niektórych kategorii różnice były znaczące – tęsknota jest uczuciem wiecznym, natomiast
nostalgia chwilowym, które po czasie przemija. We włoskim także dokładniej określa się pewne
wrażenia czuciowe takie jak ból towarzyszący nostalgii (np. acuta, bruciante). Język polski natomiast
jest bogaty w kolokacje przedstawiające tęsknotę jako żywą istotę, których z kolei nie można
zaobserwować we włoskim. Jednym słowem – praca dostarczyła wiele ciekawych wniosków.

Na podstawie własnych doświadczeń w pisaniu pracy magisterskiej, jaką radę dałabyś innym
autorom?

Przede wszystkim – nie poddawać się, gdy pojawią się pierwsze problemy czy wątpliwości, zwłaszcza
po napisaniu części teoretycznej. Analiza jest trudna i wymaga dużego nakładu pracy, ale daje
niesamowitą satysfakcję!


mgr Kamila Misiak

Pani Kamila Misiak obroniła pracę magisterską z zakresu językoznawstwa pod tytułem “Donna in
carriera. Consigli per diventare donne di successo nel lavoro”

Co Cię skłoniło do wybrania Twojego tematu pracy magisterskiej?

Temat wydawał mi się interesujący ze względu na fakt, że kobiety do niedawna były całkowicie
wyłączone ze zdominowanego przez mężczyzn życia zawodowego, a teraz mogą rozwijać się
zawodowo jak również robić karierę. Z tego powodu, w mojej pracy postanowiłam zanalizować
poradniki internetowe dla kobiet jak osiągnąć sukces w pracy. Skupiłam się na sposobie
konstruowania porad jak również na ich tematyce.

Co zaobserwowałaś w zebranym materiale językowym?

W badaniu zastosowałam pojęcia gramatyki opisowej języka polskiego i włoskiego, a także koncepcję
aktów mowy Austina oraz pola semantycznego w ujęciu Bally’ego. Analiza pragmatyczno-składniowa
wykazała, że polskie porady przybierają postać konstrukcji z formą czasownika „radzić” oraz z formą
rzeczownika „wskazówka”. Porady włoskie realizowane są z kolei za pomocą formuły dare un
consiglio („dać radę”) oraz przy użyciu rzeczownika consiglio („rada”). Można również zaobserwować,
że zarówno porady polskie jak i włoskie są przedstawione za pomocą zdań rozkazujących. Analiza
semantyczna wykazała natomiast, że tematyka polskich i włoskich porad dotyczy następujących
tematów: komunikacji niewerbalnej i parawerbalnej, inteligencji emocjonalnej, systemu wartości
człowieka oraz sposobu myślenia. W poradnikach polskich zwraca się uwagę na zwięzłość
formułowanych komunikatów jak również na wygląd fizyczny m.in. na ubiór. W poradnikach włoskich
natomiast podkreśla się znaczenie głosu, mimiki twarzy, postury oraz gestów.

Na podstawie własnych doświadczeń w pisaniu pracy magisterskiej, jaką radę dałabyś innym
autorom?

Przede wszystkim radziłabym nie zniechęcać się początkowymi trudnościami jak również nie
odwlekać pisania w czasie. Ponadto, wybór korpusu nie powinien być przypadkowy tylko
przemyślany, ponieważ warunkuje on wyniki analizy.


mgr Barbara Sadowska

Pani Barbara Sadowska obroniła pracę magisterską z zakresu językoznawstwa pod tytułem “Venire a
galla nella letteratura gialla. La ricerca della verità tra i dizionari e i romanzi polizieschi”

Co Cię skłoniło do wybrania Twojego tematu pracy magisterskiej?

Zdecydowałam się na wybranie takiego tematu pracy, ponieważ oprócz lingwistyki interesuje mnie
również literatura kryminalna. Chciałam połączyć te dwa obszary i zbadać, w jaki sposób w literaturze
kryminalnej przedstawiane jest pojęcie prawdy i kłamstwa. Spodziewałam się interesujących
wyników, zwłaszcza, że są to centralne pojęcia dla tego gatunku.

Co zaobserwowałaś w zebranym materiale językowym? 

Materiał językowy stanowiły hasła słownikowe prawda i kłamstwo oraz metafory i wyrażenia
idiomatyczne związane z tymi pojęciami, a także fragmenty zaczerpnięte z dwóch powieści
kryminalnych. Jedną z obserwacji był fakt, że pojęcie prawdy ma więcej kolokatów czasownikowych i
przymiotnikowych niż pojęcie kłamstwa. Ponadto analiza konceptualizacji kognitywnych wykazała, że prawda jest wyrażana w kategoriach światła, natomiast kłamstwo w kategoriach ciemności. W analizie tekstowej wzięto pod uwagę intencje komunikacyjne nadawcy oraz stosunek bohaterów do prawdziwości danych stwierdzeń, przejawiający się w modalności epistemicznej.

Ciekawą obserwacją były strategie komunikacyjne stosowane przez podejrzanych o popełnienie przestępstwa, którzy nie chcieli zostać posądzeni o mówienie nieprawdy.

Na podstawie własnych doświadczeń w pisaniu pracy magisterskiej, jaką radę dałabyś innym
autorom?

Warto systematycznie pracować, według zasady „małymi krokami do celu”. Jeśli dane zadanie (na
przykład napisanie jednego z rozdziałów) wydaje się zbyt trudne, polecam podzielić je na części i
skupić się na pojedynczych małych celach do zrealizowania – to daje dużą motywację, ponieważ
łatwiej nam zauważyć postępy w pracy.