Rekrutacja

Terminy związane z rekrutacją 2021/22

Studia stacjonarne I stopnia
Rejestracja:
Ogłoszenie wyników:.

Przyjmowanie dokumentów: 
-I termin: 
-II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 
-III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 
-IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 

Studia niestacjonarne I stopnia
Rejestracja:
Ogłoszenie wyników:
Przyjmowanie dokumentów: 
-I termin:
-II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie):

Studia stacjonarne II stopnia:
Rejestracja:
Egzamin wstępny (dla kandydatów, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość
języka włoskiego na poziomie co najmniej C1. ):
Ogłoszenie wyników: 

Przyjmowanie dokumentów: 
-I termin: 
-II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie):

FAQ
Często zadawane pytania związane z rekrutacją: kliknij

Statystyki rekrutacyjne i progi punktowe
Więcej: kliknij