Sprawy administracyjne

 • Biura Obsługi Badań (np. umowy, harmonogramy, aneksy i raporty związane z realizacją projektów
  finansowanych ze środków MNiSW i NCN, wewnętrzne formularze dotyczące BST i DSM).

 

 • Biura Współpracy z Zagranicą (dokumenty związane z podróżami służbowymi, zawieraniem oraz
  realizacją umów bilateralnych, uczestnictwem w projektach międzynarodowych w zakresie
  kształcenia i mobilności edukacyjnej).

 

 • Biura Promocji (formularze zamówienia materiałów promocyjnych, wizytówek, pieczątek,
  kalendarzy).