Sprawy pracownicze

  • Vademecum zatrudnienia to internetowy przewodnik opisujący zasady rekrutacji, zatrudniania,
    wynagradzania oraz wiele innych kwestii przydatnych kandydatom oraz pracownikom na różnych
    etapach kariery na Uniwersytecie Warszawskim.

 

  • Druki do pobrania BSP (np. dokumenty dotyczące oceny okresowej, dodatkowego
    zatrudnienia, oświadczeń pracownika, skierowania na badania, wnioski związane z rodzicielstwem,
    wnioski w sprawie zatrudnienia).