Erasmus +

W ramach programu  Erasmus+ Katedra Italianistyki współpracuje z licznymi uczelniami w krajach Unii Europejskiej. Już po pierwszym roku studiów można ubiegać się o wyjazd na studia do jednego z tych ośrodków akademickich.

Dzięki obowiązującemu systemowi punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), uzyskane zaliczenia i egzaminy zdane za granicą są uznawane przez jednostkę macierzystą. Jest to okazja, by pogłębić własną wiedzę oraz poznać nowy kraj i jego kulturę.

Koordynatorem wymiany studentów w Katedrze Italianistyki jest dr Tomasz Skocki.
Kontakt: t.skocki@uw.edu.pl

Ogólne zasady dotyczące kwalifikacji studentów UW na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+ dostępne są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

Informacje dotyczące praktyk studenckich i absolwenckich w ramach programu Erasmus+ dostępne są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.