Szkoły letnie

Szkoły Letnie to cykl warsztatów i seminariów adresowanych do studentów, którzy pragną nabyć umiejętności cenione na rynku pracy oraz poszerzyć swoje kompetencje językowe. Spotkania prowadzą wykładowcy Katedry Italianistyki oraz specjaliści z Włoch.

Koordynatorką Szkół Letnich jest dr Patrycja Stasiak (p.stasiak@uw.edu.pl)

 

Dotychczasowe edycje:

– Edukacja szyta na miarę. Specjalne i dodatkowe potrzeby uczennic i uczniów języków obcych (lipiec 2023)
W roku akademickim 2022/23, do Katedry Italianistyki dołączył Instytut Anglistyki oraz Instytut Romanistyki, celem przygotowania Szkoły Letniej adresowanej do studentek i studentów Wydziału Neofilologii UW realizujących ścieżkę metodyczną oraz osób zainteresowanych dydaktyką języków obcych i edukacją włączającą (inkluzywną). Uczestniczki i uczestnicy zapoznali się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami szeroko rozumianych specjalnych i dodatkowych potrzeb ucznia w kontekście nauczania i uczenia się języków obcych tak, aby w swojej przyszłej pracy nauczycielskiej byli w stanie trafnie odpowiedzieć na potrzeby wszystkich osób uczących się, zapewniając tym samym skuteczną i włączającą naukę języka obcego.

Broszura informacyjna

 

– Włosko-polskie projekty tłumaczeniowe (lipiec 2022)
Edycja ta poświęcona była szeroko rozumianym zagadnieniom z zakresu tłumaczeń literackich, audiowizualnych, przysięgłych i specjalistycznych. Uczestniczki i uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podstawowymi narzędziami, jakimi tłumacze ustni i pisemni posługują się w swojej pracy oraz zmierzyć się z problematyką translatorską, która wiąże się z tłumaczeniem tekstów branżowych oraz słów o różnym stopniu ekwiwalencji.

Broszura informacyjna

 

Mediacja między kulturami na przykładzie Polski i Włoch (lipiec 2021)
Koncepcja kolejnej edycji Szkoły Letniej przewiduje zwiększenie świadomości w zakresie mediacji międzykulturowej wśród przyszłych filologów, tłumaczy, osób pracujących w wielojęzycznych środowiskach biznesowych i związanych z kulturą. Szkoła Letnia ma zatem na celu nie tylko przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy na temat znaczenia języka w kształtowaniu tożsamości kulturowej, ale przede wszystkim otwarcie przed nimi interdyscyplinarnej perspektywy, bazującej między innymi na relacjach mediacji z literaturą, muzyką i dydaktyką.

Broszura informacyjna

Materiał wideo ze spektaklu Zła matka (reż. Karolina Porcari), realizowanego w ramach Szkoły Letniej

(Pop)Cultura. L’Italia della cultura, popcultura e del business (lipiec 2019)
Podczas spotkań dedykowanych m.in. negocjacjom, sektorowi winoznawstwu, filmografii, językowi reklam, czy też strategiom tłumaczeniowym, uczestnicy mogli poznać niezbędne narzędzia w pracy z instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą kulturą.

Broszura informacyjna

 

La grande bellezza (lipiec 2018)
Celem pierwszej Szkoły Letniej Katedry Italianistyki było rozwinięcie kompetencji językowych z zakresu mody, sztuki i designu oraz przybliżenie wiedzy związanej m.in. z gestykulacją, filmem włoskim oraz z ewolucją prasy kobiecej.

Broszura informacyjna