Szkoły letnie

Szkoły Letnie to cykl warsztatów i seminariów adresowanych do studentów, którzy pragną nabyć umiejętności cenione na rynku pracy oraz poszerzyć swoje kompetencje językowe. Spotkania
prowadzą wykładowcy Katedry Italianistyki oraz specjaliści z Włoch.

Koordynatorką Szkół Letnich jest dr Patrycja Stasiak (p.stasiak@uw.edu.pl)

 

Dotychczasowe edycje:

– Włosko-polskie projekty tłumaczeniowe (lipiec 2022)
Edycja ta poświęcona była szeroko rozumianym zagadnieniom z zakresu tłumaczeń literackich, audiowizualnych, przysięgłych i specjalistycznych. Uczestniczki i uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podstawowymi narzędziami, jakimi tłumacze ustni i pisemni posługują się w swojej pracy oraz zmierzyć się z problematyką translatorską, która wiąże się z tłumaczeniem tekstów branżowych oraz słów o różnym stopniu ekwiwalencji.
Broszura informacyjna

Mediacja między kulturami na przykładzie Polski i Włoch (lipiec 2021)
Koncepcja kolejnej edycji Szkoły Letniej przewiduje zwiększenie świadomości w zakresie mediacji międzykulturowej wśród przyszłych filologów, tłumaczy, osób pracujących w wielojęzycznych środowiskach biznesowych i związanych z kulturą. Szkoła Letnia ma zatem na celu nie tylko przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy na temat znaczenia języka w kształtowaniu tożsamości kulturowej, ale przede wszystkim otwarcie przed nimi interdyscyplinarnej perspektywy, bazującej między innymi na relacjach mediacji z literaturą, muzyką i dydaktyką.

Broszura informacyjna

Materiał wideo ze spektaklu Zła matka (reż. Karolina Porcari), realizowanego w ramach Szkoły Letniej

(Pop)Cultura. L’Italia della cultura, popcultura e del business (lipiec 2019)
Podczas spotkań dedykowanych m.in. negocjacjom, sektorowi winoznawstwu, filmografii, językowi reklam, czy też strategiom tłumaczeniowym, uczestnicy mogli poznać niezbędne narzędzia w pracy z instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą kulturą.

Broszura informacyjna

La grande bellezza (lipiec 2018)
Celem pierwszej Szkoły Letniej Katedry Italianistyki było rozwinięcie kompetencji językowych z zakresu mody, sztuki i designu oraz przybliżenie wiedzy związanej m.in. z gestykulacją, filmem włoskim oraz z ewolucją prasy kobiecej.

Broszura informacyjna