Informacje ogólne

Kalendarz akademicki dostępny jest tutaj.

Samorząd Studentów

FB: https://www.facebook.com/SamorzadStudentowWNeoUW/

Przedstawicielki grona studenckiego Katedry Italianistyki w Radzie Samorządu Wydziału Neofilologii:
Natalia Białek n.bialek2@student.uw.edu.pl
Sylwia Dobrowolska sd.dobrowols@student.uw.edu.pl

Przedstawiciele Studentów Katedry Italianistyki w Radzie Wydziału:
Antonina Steffen a.steffen@student.uw.edu.pl 
Zofia Klimaszewska z.klimaszewska@student.uw.edu.pl

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji:

https://cpp.uw.edu.pl

https://rownowazni.uw.edu.pl

http://ombudsman.uw.edu.pl

https://neofilologia.uw.edu.pl/9679-2/pelnomocniczka-ds-rownosci/

Visiting students

For more information regarding the opportunities of studying at the University of Warsaw, please visit the International Relations Office website and the Welcome Point website.