Informacje ogólne

Kalendarz akademicki dostępny jest tutaj.

Przewodnik dla nowych studentów 2020 dostępny jest tutaj

Samorząd Studentów

FB: https://www.facebook.com/SamorzadStudentowWNeoUW/

Przedstawiciele Studentów Katedry Italianistyki w Radzie Samorządu Wydziału Neofilologii:
Antonina Steffen, wiceprzewodnicząca a.steffen@student.uw.edu.pl 
Agata Wojtalik a.wojtalik@student.uw.edu.pl

Przedstawiciele Studentów Katedry Italianistyki w Radzie Wydziału:
Antonina Steffen a.steffen@student.uw.edu.pl 
Zofia Klimaszewska z.klimaszewska@student.uw.edu.pl

Visiting students

For more information regarding the opportunities of studying at the University of Warsaw, please visit the International Relations Office website and the Welcome Point website.