Stypendia i zapomogi

Studenci mogą ubiegać się o przyznanie:

● stypendium socjalnego, w tym stypendium w zwiększonej wysokości
● zapomogi
● stypendium dla osób niepełnosprawnych
● stypendium rektora (dla najlepszych studentów)

Więcej informacji tutaj.

Koordynatorką ds. stypendiów socjalnych na Wydziale Neofilologii jest mgr Ewa Janukowicz. Prosimy o kontakt bezpośrednio z koordynatorką.
Dane kontaktowe:
Mail: stypendiasocjalne.neofilologia@uw.edu.pl
Tel. 22 55 260 95

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz z orzeczeniem komisji lekarskiej
o niepełnosprawności należy składać w Biurze Osób Niepełnosprawnych.