Studia II Stopnia

Plan studiów

Plan studiów II stopnia studiów stacjonarnych: 2019+

Plan studiów II stopnia studiów stacjonarnych: 2017

Plan studiów II stopnia studiów stacjonarnych: 2015-2016

Prace magisterskie

Na podstawie decyzji kierownika jednostki dydaktycznej pracownik sekretariatu wprowadza do systemu USOS komplet informacji koniecznych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, a
następnie powiadamia studenta i kierującego pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.

Uwaga! Zgodnie z § 47 Regulaminu Studiów na UW student powinien złożyć pracę dyplomową w APD w postaci pliku PDF na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Zasady procesu dyplomowania w Katedrze Italianistyki

Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów.