Studia III Stopnia

Szkoły Doktorskie stanowią odrębny poziom nauczania na Uniwersytecie Warszawskim (więcej informacji tutaj). Każdy doktorant pracuje pod kierunkiem opiekuna naukowego z poszczególnych jednostek UW, w tym z Katedry Italianistyki (wyszukiwarka promotorów dostępna jest tutaj).