Minione konferencje

Konferencje organizowane przez Katedrę Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego

(numeracja od obchodów trzydziestolecia Katedry Italianistyki):

 

 • XIII Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2023): “Religioni Letterarie II. Letteratura e cinema dopo/durante la secolarizzazione: 1989-2022” (we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie; przewodniczący komitetu organizacyjnego: Marco Zonch);
 • XII Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2021): “COME LA STIRPE DELLE FOGLIE. Immagini e rappresentazioni della fragilità nella cultura italiana dal Novecento ai giorni nostri” (komitet naukowy: Alessandro Baldacci, Alberto Bertoni, Anna Brysiak, Stefano Calabrese, Alberto Casadei, Valentina Conti, Silvia Contarini, Mariarosa Loddo, Izabela Napiórkowska, Niccolò Scaffai, Raffaella Scarpa, Hanna Serkowska, Tomasz Skocki, Paola Villani; komitet organizacyjny: Alessandro Baldacci, Anna Brysiak, Izabela Napiórkowska, Hanna Serkowska, Tomasz Skocki);
 • XI Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2018): “Scrivere è tornare a casa. Anna Maria Ortese a vent’anni dalla morte” (we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie; komitet naukowy: Andrea Baldi, Monica Farnetti, Flora Ghezzo, Inge Lanslots, Silvio Perrella, Hanna Serkowska; komitet organizacyjny: Hanna Serkowska, Julia Okołowicz, Katarzyna Misiewicz, Aneta Wielgosz);
 • X Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2018): “Religioni Letterarie. Lo spazio della religione nella letteratura italiana: 1989-2017” (we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie; przewodniczący komitetu organizacyjnego: Marco Zonch);
 • IX Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2017): “Il futuro della fine. Narrazioni e rappresentazioni dell’apocalisse dal Novecento a oggi” (pod patronatem: Ambasady Republiki Włoskiej w Warszawie, University College Cork, Università Roma Tre, Université de Bourgogne, Université Paris Nanterre, Università degli Studi di Palermo, Rivista IF – Insolito & Fantastico, Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie; komitet organizacyjny: Alessandro Baldacci, Anna Porczyk, Tomasz Skocki);
 • VIII Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2016): “Giorgio Bassani: ‘sostanzialmente un poeta’” (pod patronatem: Ambasady Republiki Włoskiej w Warszawie, Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Società Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria, Comitato Nazionale per la celebrazione del centenario della nascita di Giorgio Bassani, Centro Studi Bassaniani Comune di Ferrara, Uniwersytetu Warszawskiego; komitet organizacyjny: Alessandro Baldacci, Katarzyna Skórska, Justyna Orzeł);
 • VII Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2016): “Perspectives on/for Ageing with Disability: Cultural Representations” (konferencja zorganizowana przez Hannę Serkowską);
 • VI Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2015): “Il Dante dei moderni. La Commedia dall’Ottocento ad oggi” (pod patronatem: Accademia della Crusca, Ambasady Republiki Włoskiej w Warszawie, Centro di Studi sul Classicismo, Centro Studi Famiglia Capponi, Dipartimento delle Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (Università del Molise), Dipartimento di Lettere e Filosofia (Università di Firenze), Faculty of Medieval and Modern Languages (University of Oxford), Gabinetto G.P. Vieusseux, Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Società Dantesca Italiana (Firenze), Società Dantesca Ungherese, Uniwersytetu Warszawskiego; komitet organizacyjny: Alessandro Baldacci, Izabela Napiórkowska, Andrea Piccardi, Joanna Szymanowska);
 • V Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2014): “Dal nemico alla coralità” (we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie; przewodniczący komitetu organizacyjnego: Alessandro Baldacci);
 • IV Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2013): “Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani: ‘…centomila Pirandello’” (we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie; przewodniczące komitetu organizacyjnego: Joanna Szymanowska, Izabela Napiórkowska);
 • III Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2012): “…questo Autore, letterariamente, non si sa da dove venga”? Modelli, debiti, fonti delle opere morantiane. Convegno itinerante su Elsa Morante nel centenario della nascita” (Venezia 9.12.2012, Warszawa 14-15.12.2012; we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie i Centro Studi Famiglia Capponi di Firenze; pod patronatem Biblioteca Centrale Nazionale di Roma; konferencja zorganizowana przez Hannę Serkowską);
 • II Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2011): “Kto, ja? Włoskość Włochów. Refleksje nad tożsamością narodową” (we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie oraz Centro Studi Famiglia Capponi; komitet organizacyjny: Tessa Capponi, Izabela Napiórkowska)
 • I Konferencja Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2010): “Italianistica ieri e oggi. Trentesimo anniversario degli studi italiani all’Università di Varsavia” (we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie; konferencja zorganizowana przez Hannę Serkowską).

Konferencje współorganizowane przez Katedrę Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Lingua come bene culturale. III Konferencja Międzynarodowa Stowarzyszenia Italianistów Polskich, we współpracy z Katedrą Italianistyki UW (06-09.04.2022, komitet naukowy: Katarzyna Biernacka-Licznar, Aneta Chmiel, Francesco Cabras, Artur Gałkowski, Elżbieta Jamrozik, Joanna Janusz, Anna Klimkiewicz, Anita Kłos, Agnieszka Liszka-Drążkiewicz, Justyna Łukaszewicz, Maria Maślanka-Soro, Kamila Miłkowska-Samul, Beata Szpingier, Małgorzata Trzeciak, Katarzyna Woźniak, Maria Załęska. Komitet organizacyjny: Maria Załęska, Katarzyna Foremniak, Agnieszka Kwapiszewska, Izabela Napiórkowska, Agata Pachucy, Aleksandra Pogońska-Baranowska, Patrycja Polanowska, Aneta Wielgosz);
 • Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu (2021, Polskie Towarzystwo Retoryczne we współpracy z Katedrą Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego; komitet organizacyjny konferencji: dr hab. Maria Załęska, dr Ewa Modrzejewska);
 • “PERDUTA-MENTE”. Konferencja naukowa poświęcona Medical Humanities, w szczególności chorobom psychicznym (2019, we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie i Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego; konferencja współorganizowana przez Hannę Serkowską);
 • Rhetoric in the Knowledge Society. 5th Rhetoric in Society Conference, University of Warsaw (2015, współpraca: Rhetoric Society of Europe, Polish Rhetoric Society, Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego; przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Maria Załęska).

 

Konferencje studenckie

(numeracja od obchodów trzydziestolecia Katedry Italianistyki):

 • IV Konferencja studencka Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2018): Da nuraghes a murales (przewodniczący komitetu organizacyjnego: Tomasz Skocki. Inicjatywa Koła Naukowego Kultury Włoskiej);
 • III Konferencja studencka Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2017): “Figura serpentinata. Język włoski i jego obecność w sztuce” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Katarzyna Foremniak. Inicjatywa Koła Naukowego Sztuka Włoska w Tłumaczeniu);
 • II Konferencja studencka Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2013): “Secondo me, io ero contro. (Faszyzm? Winni inni!)” (inicjatywa studentów studiów II stopnia, we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie);
 • I Konferencja studencka Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2013): “Pasolini: historia nie do opowiadania” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Anna Osmólska. Inicjatywa Koła Naukowego Kina Włoskiego).

Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka włoskiego jako obcego (we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie):

 • III kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka włoskiego jako obcego (2023) “Verso la didattica partecipativa” (koordynatorka merytoryczna: Patrycja Stasiak);
 • II kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka włoskiego jako obcego (2017) “Italiano in Polonia: esperienze e prospettive” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Maria Załęska);
 • I kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka włoskiego jako obcego (2012) “Creatività nell’insegnamento e nell’apprendimento dell’italiano come lingua straniera” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Maria Załęska).

Sesje naukowe:

 • VIII Sesja naukowa (25-26.05.2023) „Mini-convegno: parlare in pubblico: teorie e pratiche” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Maria Załęska. Inicjatywa Koła Naukowego ItaLinguistica);
 • VII Sesja naukowa (17.05.22) „Mini-convegno: competenze di discussione accademica” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Agnieszka Kwapiszewska. Inicjatywa Koła Naukowego Doktorantów ItaLinguistica);
 • VI  Sesja naukowa i warsztaty dla doktorantów i studentów (09.04.22) “Voce come bene culturale nella comunicazione a distanza (e non solo)” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Maria Załęska. Inicjatywa Koła Naukowego Doktorantów ItaLinguistica, we współpracy ze Stowarzyszeniem Italianistów Polskich);
 • V Sesja naukowa (8.06.2021) “Materiale, corpus, dati: uno sguardo linguistico” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Agnieszka Kwapiszewska. Inicjatywa Koła Naukowego Doktorantów ItaLinguistica);
 • IV Sesja naukowa (18.11.2020) “Frazeologiczny alfabet zwierząt: l’uso degli animali nelle espressioni idiomatiche polacche e italiane” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Agnieszka Kwapiszewska. Inicjatywa Koła Naukowego Doktorantów ItaLinguistica);
 • III Sesja naukowa (14.I.2020) “Problemi con il metodo? Una ricetta c’è!” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Agnieszka Kwapiszewska. Inicjatywa Koła Naukowego Doktorantów ItaLinguistica);
 • II Sesja naukowa (14-15.05.2019) “La ling(uistic)a non è ostica. Assaggi linguistici” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Maria Załęska. Inicjatywa Koła Naukowego Doktorantów ItaLinguistica);
 • I Sesja naukowa (27.09.2018) “Dalla ricerca linguistica all’insegnamento dell’italiano” (przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Maria Załęska. Inicjatywa założycielska powstania koła naukowego).