Historia

O Katedrze Italianistyki

Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego powstała w grudniu 1982 roku dzięki inicjatywie
prof. Krzysztofa Żaboklickiego z Zakładu Filologii Włoskiej Instytutu Romanistyki. Początkowo była
niewielką jednostką, stopniowo zwiększała jednak liczbę pracowników i studentów. W pierwszym
okresie działalności Katedry przyjęcia na studia miały miejsce co dwa lata. Po wprowadzeniu studiów
wieczorowych rekrutacja odbywała się naprzemiennie. Rosnące zainteresowanie studiami
italianistycznymi sprawiło, że obecnie Katedra Italianistyki każdego roku przyjmuje studentów na
studia stacjonarne oraz na studia wieczorowe.

Studia

Rekrutacja jest skierowana do kandydatów bez znajomości lub ze znajomością języka włoskiego.
Katedra Italianistyki UW kształci specjalistów w dziedzinie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa
włoskiego. Umożliwia także studentom zdobycie kompetencji translatorskich (tłumaczenie tekstów
literackich oraz specjalistycznych), a także przygotowania do nauczania języka włoskiego jako obcego
(zajęcia DITALS).

W Katedrze Italianistyki prowadzone są studia:

I stopnia, stacjonarne (trzyletnie)
I stopnia, niestacjonarne (trzyletnie)
II stopnia, stacjonarne (dwuletnie)

Katedra Italianistyki oferuje ponadto możliwość odbywania części studiów na uniwersytetach zagranicznych, w ramach programu Erasmus+  (ponad 40 umów z uczelniami zagranicznymi).

Z programu tego korzystają również studenci z Włoch, przyjeżdżający do Katedry Italianistyki na semestr zajęć lub na praktyki zawodowe. W kursach oferowanych przez Katedrę Italianistyki uczestniczą również studenci Kolegium MISH.

Studenci Katedry Italianistyki odbywają praktyki zawodowe m.in. w Uniwersytecie Florenckim,
Uniwersytecie dla obcokrajowców w Perugii, Uniwersytecie Bolońskim oraz w szkołach językowych w
Polsce i za granicą.
Pracownicy naukowi Katedry Italianistyki sprawują także opiekę naukową nad doktorantami z Polski i zagranicy, piszącymi doktoraty z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego.

Badania

O jakości badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Italianistyki świadczą ich
publikacje w Polsce i za granicą, a także udział w międzynarodowym życiu naukowym. Wysoki poziom
nauczania i prowadzonych badań naukowych w Katedrze Italianistyki potwierdza również kategoria
A, przyznana przez Komisję Akredytacyjną.

Katedra Italianistyki współpracowała m.in. z następującymi instytucjami:

● z Ambasadą Republiki Włoskiej w Warszawie
● z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie
● z redakcją „Gazzetta Italia”
● ze Stowarzyszeniem Italianistów Polskich
● z Polskim Towarzystwem Retorycznym