Władze

Kierownik Katedry Italianistyki
profdr hab. Hanna Serkowska
Kontakt: hanna.serkowska@uw.edu.pl

Zastępca Kierownika Katedry Italianistyki
dr Patrycja Stasiak
Kontakt: p.stasiak@uw.edu.pl

Kierownik Studiów
dr Anna Gallewicz

Kontakt: a.m.gallewicz@uw.edu.pl

 

Opiekunowie i koordynatorzy

Koordynatorka PNJW, st. I stopnia

dr Patrycja Stasiak

Koordynatorka PNJW I rok, st. I stopnia

mgr Aleksandra Pogońska-Baranowska

Koordynatorka PNJW II rok, st. I stopnia

dr Patrycja Polanowska

Koordynatorka PNJW III rok, st. I stopnia

dr Patrycja Stasiak

Koordynatorka PNJW, st. II stopnia

dr Małgorzata Lewandowska

Koordynatorka PNJW I rok, st. II stopnia

dr Małgorzata Lewandowska

Koordynator PNJW II rok, st. II stopnia

dr Tomasz Skocki

Koordynatorzy ds. Erasmusa

dr Katarzyna Skórska (pracownicy)
dr Tomasz Skocki (studenci)

Pełnomocniczka ds. lektoratów

mgr Zofia Stępińska-Kucza

Opiekunka I roku studiów I stopnia

mgr Agnieszka Kwapiszewska