Kontakt

Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Oboźna 8 pok. 310
00-332 Warszawa
tel/fax 22 55 21 300

e-mail: italianistyka.wn@uw.edu.pl

Samorząd Studentów

FB: https://www.facebook.com/SamorzadStudentowWNeoUW/

Biblioteki

Biblioteka Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka Uniwersytecka