Lista przedmiotów oferowanych przez Katedrę Italianistyki

Przedmioty oferowane przez Katedrę Italianistyki w dostępie zdalnym

L.p. Nazwa Przedmiotu kod przedmiotu
1. Elementy pragmatyki i lingwistyki tekstu 3321-M1S19KJ02
2. Włoski kolonializm i literatura postkolonialna 3321-M1S19KL03
3. Translatorium prawnicze II 3321-M1S19MWL02
4. La forma breve nella letteratura del ’900 3321-M1S19MWL04
5. Praktyczna nauka języka włoskiego 3321-M1S19PNJW
6. Kanon liryczny XX w. 3321-M1S19PS01
7. Dramaturgia włoska 3321-M1S19PS02
8. Włoska proza XX (i począku XXI) wieku i jej bohaterowie 3321-M1S19PS03
9. Komunikacja językowa: konwencje i innowacje 3321-M1S19PS04
10. Teoretyczne podstawy leksykografii jednojęzycznej 3321-M2S18KJ02
11. Włoska proza fantastyczna : Pirandello, Savino, Landolfi 3321-M2S18KL02
12. ‚Anni di piombo’ w kinie i literaturze 3321-M2S18SL03
13. Włoskojęzyczna literatura szwajcarska. Wprowadzenie 3321-M2S18SL04
14. Teatr włoski 3321-M2S18SM02
15. Komunikacja językowa: konwencje i innowacje 3321-M2S18SM03
16. Lingwistyka „naiwna” i lingwistyka specjalistyczna 3321-M2S19SJ01
17. Literatura włoska od 1945 do lat 80 3321-M2S19SM01
18. PNJW – Kurs C2 3321-M2SJWKC2
19. PNJW – Pisanie, w tym pisanie akademickie, konsultacje 3321-M2SJWPPA
20. Dawna literatura włoska 3321-Z12LIC-01
21. Terminologia języków specjalistycznych 3321-Z18LIC-01
22. Historia teatru włoskiego II 3321-Z19F02
23. Historia teatru włoskiego II 3321-Z19F02-OG
24. ŒŚwiaty fantastyczne, utopie i antyutopie w literaturze włoskiej 3321-Z19F05
25. Quattrocento we Florencji 3321-Z19F06
26. Historia kina włoskiego II 3321-Z19F08
27. Historia kina włoskiego II 3321-Z19F08-OG
28. Włoska literatura i kultura popularna 3321-Z19LIC-01
29. Proza włoska XX wieku 3321-Z19LIC-03
30. Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, czꜶć II: Morfologia – ćwiczenia 3321-Z1N19GOMC
31. Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, czꜶć II: Morfologia – wykład 3321-Z1N19GOMW
32. Boska Komedia 3321-Z1N19HL01
33. Historia literatury włoskiej: Œśredniowiecze i humanizm 3321-Z1N19HLSH
34. Praktyczna nauka języka włoskiego 3321-Z1N19PNJW
35. Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, czꜶć II: Morfologia – ćwiczenia 3321-Z1S19GOMC
36. Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, czꜶć II: Morfologia – wykład 3321-Z1S19GOMW
37. Boska Komedia 3321-Z1S19HL01
38. Literatura włoskiego Trecenta 3321-Z1S19HL02
39. Historia literatury włoskiej: Œśredniowiecze i humanizm 3321-Z1S19HLSH
40. Praktyczna nauka języka włoskiego 3321-Z1S19PNJW
41. Scapigliatura i dekadentyzm 3321-Z213HL04
42. Foscolo i Leopardi 3321-Z217HL01
43. Goldoni i Gozzi 3321-Z219HL01
44. Gramatyka opisowa: składnia – wykład 3321-Z2GOSW
45. Historia literatury włoskiej: Wiek XVIII i XIX 3321-Z2HLOD
46. Język francuski- 3 język 3321-Z2JF
47. PNJW – Kurs podstawowy: nauka języka na poziomie B2 3321-Z2SJWKPB2
48. PNJW – Słuchanie i konwersacja 3321-Z2SJWSK
49. PNJW – Struktura języka: składnia; wypowiedŸź pisemna 3321-Z2SJWSWP
50. PNJW – Warsztaty translatorskie; Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego II 3321-Z319JWWT03
51. Kultura języka z elementami stylistyki 3321-Z319KJES
52. Gramatyka kontrastywna: włoski i polski 3321-Z3GKWP
53. Język francuski- 3 język 3321-Z3JF
54. PNJW – Kurs podstawowy: nauka języka włoskiego na poziomie C1 3321-Z3NJWKP
55. PNJW – Komunikacja pisemna 3321-Z3NJWKPI
56. PNJW – Słuchanie i konwersacja 3321-Z3NJWSK
57. PNJW – Kurs podstawowy: nauka języka włoskiego na poziomie C1 3321-Z3SJWKP
58. PNJW – Komunikacja pisemna 3321-Z3SJWKPI
59. PNJW – Słuchanie i konwersacja 3321-Z3SJWSK
60. Gramatyka opisowa: składnia – ćwiczenia 3321-Z2SGOSC
61. Praktyczna nauka języka włoskiego 3 lato 3321-M-PNJW3-C-2
62. Praktyczna Nauka Języka Włoskiego IV rok sem. lato 3321-M-PNJW-4-2