Plan zajęć

Rok akademicki 2022/23 semestr zimowy


Plan zajęć: Studia stacjonarne I stopnia

I rok

II rok

III rok

 

Plan zajęć: Studia niestacjonarne I stopnia (wieczorowe)

I rok

II rok

III rok

 

Plan zajęć: Studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok