Pracownicy

Pracownicy

dr hab. Jolanta Dygul

literaturoznawstwo

dr Julia Murrmann

językoznawstwo

dr Tomasz Skocki

literaturoznawstwo

dr Katarzyna Skórska

literaturoznawstwo

dr Izabela Szantyka

językoznawstwo

dr Marco Zonch

literaturoznawstwo

Doktoranci

Współpracownicy