Przedłużenie pracy zdalnej

W związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem konieczne jest przedłużenie obowiązywania przepisów dotyczących pracy zdalnej, prowadzenia zajęć w formie on-line oraz innych ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego.
——————————————

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem konieczne jest przedłużenie obowiązywania przepisów dotyczących pracy zdalnej, prowadzenia zajęć w formie on-line oraz innych ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin pracy zdalnej oraz zajęć on-line wydłużony jest do 15 maja 2020 r.
Odwołanie podróży wydłużone jest do 30 czerwca 2020 r.
Odwołanie konferencji, sympozjów, wykładów otwartych i imprez na terenie UW wydłużone jest do 31 sierpnia 2020 r.

Linki do zarządzenia przesyłam poniżej.

Biorąc pod uwagę wydłużenie terminu obowiązywania ograniczeń, opłata za zakwaterowanie studentów i doktorantów w obiektach UW obniżona w kwietniu została również obniżona w maju.

Życząc Państwu w tych szczególnych okolicznościach przede wszystkim zdrowych Świąt pozostaję z poważaniem,
Marcin Pałys

1) https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5345&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FSitePages%2FStrona%2520g%25C5%2582%25C3%25B3wna%2Easpx

2) https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5346&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FSitePages%2FStrona%2520g%25C5%2582%25C3%25B3wna%2Easpx