Szkoła Letnia Katedry Italianistyki

Serdecznie zapraszamy do udziału w Studenckiej Szkole Letniej w języku włoskim organizowanej przez Katedrę Italianistyki Włosko-polskie projekty tłumaczeniowe.

Podczas tegorocznej edycji, która odbędzie się stacjonarnie w dniach 4-8.07.2022 r., pochylimy się nad szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu tłumaczeń literackich, audiowizualnych, przysięgłych i specjalistycznych.

Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi narzędziami, jakimi tłumacze ustni i pisemni posługują się w swojej pracy oraz zmierzyć się z problematyką translatorską, która wiąże się z tłumaczeniem tekstów branżowych oraz słów o różnym stopniu ekwiwalencji.
Na Szkołę Letnią składać się będą zarówno spotkania konwersatoryjne, jak i zajęcia o charakterze praktycznym, w trakcie których Studenci i Studentki będą mogli ćwiczyć strategie translatorskie oraz tłumaczenia symultaniczne w kabinie tłumaczeniowej.

Szkoła Letnia adresowana jest do Studentek i Studentów Wydziału Neofilologii UW posługujący się językiem włoskim na poziomie min. B1.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 15.06.2022 w postaci wypełnionego formularza rekrutacyjnego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/toZBNhL6UPfsj54U6

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność prawidłowo wysłanych zgłoszeń oraz motywacja ubiegających się o zakwalifikowanie do Szkoły Letniej. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 21.06.2022 r.

 

Koordynatorkami projektu są dr Patrycja Stasiak (p.stasiak@uw.edu.pl) i dr Małgorzata J. Lewandowska (m.j.lewandowska@uw.edu.pl)

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

Opis zajęć
Regulamin Szkoły Letniej

Szkoła letnia plakat