Uwaga

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z “Zasadami postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV2”  studenci mają obowiązek poinformowania Kierownika Studiów  o tym, że są zakażeni tym wirusem.