Zaproszenie na zebrania wyborcze

Zaproszenie na zebrania wyborczeWydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza członków społeczności akademickiej Katedry Italianistyki UW na zebrania wyborcze w trybie stacjonarnym w celu dokonania wyboru kandydata na kierownika Katedry.

Wybory odbędą się w trybie stacjonarnym w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 8.30 w siedzibie Katedry Italianistki, ul. Oboźna 8.

Procedurę wyborczą określa §28 ust. 5 Regulaminu Wydziału Neofilologii UW:

https://neofilologia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Regulamin-Wydzia%C5%82u-tekst-ujednolicony-2020.04.15.pdf