2 i 3 listopada 2023 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

Dni 2 i 3 listopada 2023 r. ustanowione zostały dniami dziekańskimi wolnymi od zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Neofilologii.