Dla zainteresowanych

  • Dla nauczycieli języka włoskiego

Pracownicy Katedry Italianistyki oraz specjaliści z Włoch prowadzą warsztaty i kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka włoskiego jako obcego. Informacje o kolejnych edycjach kursów są umieszczane w zakładce Aktualności. 

  • Dla nauczycieli i uczniów liceów

Pracownicy i studenci Katedry Italianistyki zapraszają na wykłady i warsztaty (również w języku polskim), które dotyczyć mogą różnych aspektów kultury, języka i literatury włoskiej, a także relacji polsko-włoskich. Zainteresowani proszeni są o kontakt.

  • Dla studentów

Katedra Italianistyki organizuje także Szkoły Letnie. Informacje o kolejnych edycjach kursów znajdują się w zakładce Aktualności. 

  • Dla badaczy
  • Dla absolwentów

Katedra Italianistyki pragnie utrzymywać kontakt z absolwentami. Podstawową formą kontaktu jest newsletter, informujący o wykładach zaproszonych gości, konferencjach i warsztatach. Planowany jest także cykl spotkań absolwentów naszych studiów z aktualnymi ich uczestnikami.

Zapisy do newslettera dostępne są tutaj.

  • Dla mediów

Pracownicy Katedry Italianistyki   stale zapraszani są przez rozmaite media i instytucje (m.in.: MFF Nowe Horyzonty, Polska The Times, Polskie Radio, TVN, TVP Kultura) by wypowiadać się na tematy związane ze swoimi specjalizacjami badawczymi lub komentować bieżące wydarzenia.