Rada Dydaktyczna

Skład Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów filologia włoska

Przewodnicząca Rady – dr Anna Gallewicz

Członek Rady – prof. ucz. dr hab. Alessandro Baldacci

Członkini Rady – dr Katarzyna Foremniak

Członkini Rady – dr Małgorzata Lewandowska

Członkini Rady – dr Katarzyna Skórska

Członkini Rady – dr Patrycja Stasiak

Członek Rady – Maciej Puławski (reprezentant grona doktorantów)

Członek Rady – Adam Bukowski (reprezentant grona studenckiego)

Członkini Rady – Magda Miszta (reprezentantka grona studenckiego)

 

Uchwały z roku 2023

Uchwały z roku 2022 

Uchwały z roku 2021 

Uchwały z roku 2020