Plan budynku Dobra 55

Zachęcamy do zapoznania się z planem siedziby Wydziału Neofilologii w budynky przy ul. Dobrej 55, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia włoska.

Plan budynku do wglądu i pobrania.