Rejestracja na zajęcia

Studia I (stacjonarne i niestacjonarne) i II stopnia stacjonarne II tura rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki rozpoczyna się 25.09.2023 o godz. 21:00 i kończy 08.10.2023 o godz. 21:00. Rejestracja dotyczy przedmiotów semestru zimowego i rocznych.

Studia II stopnia – I rok I tura rejestracjiBezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistykirozpoczyna się 01.10.2023 o godz. 21:00 i kończy 08.10.2023 o godz. 21:00. Rejestracja dotyczy przedmiotów semestru zimowego i rocznych.

Studia I stopnia (niestacjonarne) I rok I tura rejestracjiBezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki rozpoczyna się 01.10.2023 o godz. 21:00 i kończy 08.10.2023 o godz. 21:00. Rejestracja dotyczy przedmiotów semestru zimowego i rocznych.