Sesja egzaminacyjna

Harmonogram sesji zimowej w roku ak.2020/21

Studia I stopnia licencjackie

I rok

Gramatyka opisowa- fonetyka
Egzamin pisemny – 09.02.2021 godz. 14.00-15.00 st. stacjonarne platforma Kampus
9.02.2021 godz. 16.00-17.00 st. niestacjonarne platforma Kampus

Wstęp do językoznawstwa
Kolokwium pisemne – 05.02.2021 godz. 12.00-13.00 platforma Kampus

Historia Włoch
Egzamin pisemny – 02.02.2021 godz. 15.00-16.00 platforma Kampus

II rok

Historia literatury włoskiej: Renesans i Barok
Egzamin ustny – 03.02-04.02.2021 godz. 9.00 Platforma Google Meet

Gramatyka opisowa: Morfoskładnia – wykład
Egzamin pisemny – 10.02.2021 godz. 15.00-16.00 platforma Kampus

III rok

Wprowadzenie do historii języka włoskiego
Egzamin pisemny – 4.02.2021 godz. 15.00-16.00 platforma Kampus

Literatura włoska XX i XXI wiek
Egzamin ustny – 1.02-3.02.2021 od godz. 10.00 Platforma Google Meet

Fakultety

Kultura Antyku
Zaliczenie – 08.02.2021 godz. 12.00 st. Platforma Google Meet

——————————————————————-

Studia II stopnia magisterskie

Metodologia Badań Językoznawczych
Egzamin ustny – 5.02.2021 godz.10.00 na Google Meet

Metodologia badał literackich
Egzamin ustny – 10.02.2021 godz. 10.00 na Google Meet

Wykład kierunkowy: Teatr dell’arte a literatura
Egzamin ustny 12.02.2021 godz. 9.45 na Google Meet

Wykład kierunkowy: Interpunkcja języka włoskiego. Teoria i praktyka
Egzamin pisemny – 9.02.2021 godz. 12.00-13.00 platforma Kampus

Wykład kierunkowy: Il lirico moderno: storia, teoria ed esempi di un genere letterario
Egzamin ustny – 04.02-05.02.2021, godz. 10.00 na Google Meet

Moduł warsztatowy: Lingwistyka edukacyjna (DITALS)
Zaliczenie pisemne – 02.02.2021, godz. 16.45 – 17.45 platforma Kampus