Dla pracowników

Zapraszamy na italianistykę

Informator dla zainteresowanych studiami I stopnia

Sojuszu 4EU+ (Flagship 2)

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty...

Zapraszamy na italianistykę

Informator dla zainteresowanych studiami I stopnia

Sojuszu 4EU+ (Flagship 2)

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty...