UWAGA!
Pragniemy przypomnieć wszystkim studentom zakwalifikowanym na częściowe studia zagraniczne
w ramach programu Erasmus+
o konieczności wypełnienia w systemie Usosweb oświadczeń oraz
formularza wyjazdowego „Zgłoszenie kandydata na wyjazd”.
Wypełniony online formularz należy wydrukować, PODPISAĆ i złożyć w Sekretariacie Katedry
Italianistyki
najpóźniej do dnia 05.03.2015

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla nowoprzyjętych studentów przeprowadzone będzie systemem internetowym.. Program szkolenia będzie dostępny na platformie COME www.come.uw.edu.pl w terminie od 10.11.2014 r. do 10.02.2015 r. Termin poprawkowy od 04.03.2015 r. do 25.05.2015 r. Szkolenie zakończone jest egzaminem testowym.

KOMUNIKAT !!!

Informujemy, że wszystkich studentów dotyczy obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu.
Jeżeli student nie podepnie przedmiotu to tym samym zadeklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych i od roku akademickiego 2013⁄2014 będzie zobowiązany do wniesienia za niego opłaty.
Za przedmioty zrealizowane przed rokiem akademickim 2013⁄2014 a niepodpięte i zrealizowane w ramach limitu nie będą pobierane opłaty.
Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Szczegółowymi Zasadami Studiowania w jednostce przed rokiem akademickim 2013/2014 od studentów mogły być pobierane opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów przewyższające limit zajęć ponadplanowych (w oparciu o zapisy § 15 – Regulaminu Studiów z 2006 r. i Regulaminu Studiów z roku 2010 i 2012).

Uwaga

Dr Maria Załęska odwołuje swój dyżur w dn. 24.02.2015

Subskrybuj zawartość