UWAGA

Zajęcia dydaktyczne w Katedrze Italianistyki rozpoczynają się 02.10.2014

Szoa: wyzwania dydaktyki

Trzecia europejska edycja (10-18 października 2014)
Warszawa: 10-11 października 2014

Program 212KB (212KB)

Dni adaptacyjne

Program dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów I stopnia

Studia stacjonarne

26.09.2014 piątek godz. 1500 s.121 ul.Oboźna 8 - Spotkanie z Kierownikiem Katedry i opiekunem I roku
26.09.2014 piątek godz. 1700 s.121 ul. Oboźna 8 - szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta

26.09.2014 piątek Biblioteka ul. Oboźna - Przysposobienie biblioteczne

Godz. 1145 – 1230 nazwiska od A do L
Godz. 1245 - 1330 nazwiska od M do Z

Studia niestacjonarne

30.09.2014 wtorek godz. 1500 s.121 ul.Oboźna 8 - Spotkanie z Kierownikiem Katedry i opiekunem I rokuSzkolenie biblioteczne online – strona internetowa www.come.uw.edu.pl
Wszystkie informacje dotyczące BUW na stronie - www.buw.uw.edu.pl

Obecność na dniach adaptacyjnych jest obowiązkowa.

W związku z awarią systemu USOS zapisy na zajęcia oferowane przez Katedrę Italianistyki dla studentów I roku I stopnia
rozpoczną się 30.09.2014 o godz. 1000.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 02.10.2014 r.

Rejestracja na zajęcia

Studia I stopnia
I tura rejestracji "Bezpośredniej - na przedmioty i do grup"
w Katedrze Italianistyki rozpoczyna się 06.06.2014 o godz. 2100 i kończy 30.06.2014 o godz. 2359.
I tura rejestracji na seminaria licencjackie
w Katedrze Italianistyki rozpoczyna się 10.06.2014 o godz. 2100 i kończy 30.06.2014 o godz. 2359.
II tura rejestracji "Bezpośredniej - na przedmioty i do grup"
w Katedrze Italianistyki rozpoczyna się 15.09.2014 o godz. 2100 i kończy 07.10.2014 o godz. 2359.

Rejestracja dotyczy przedmiotów semestru zimowego i rocznych

Studia II stopnia stacjonarne
I tura rejestracji "Bezpośredniej - na przedmioty i do grup"
w Katedrze Italianistyki rozpoczyna się 06.06.2014 o godz. 2100 i kończy 30.06.2014 o godz. 2359.
II tura rejestracji "Bezpośredniej - na przedmioty i do grup"
w Katedrze Italianistyki rozpoczyna się 15.09.2014 o godz. 2100 i kończy 07.10.2014 o godz. 2359.
Rejestracja dotyczy przedmiotów semestru zimowego i rocznych

Osoby wyjeżdżające na stypendium ERASMUS powinny rejestrować na zajęcia z PNJW i j. francuskiego do grupy "ERASMUS".

KOMUNIKAT !!!

Informujemy, że wszystkich studentów dotyczy obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu.
Jeżeli student nie podepnie przedmiotu to tym samym zadeklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych i od roku akademickiego 2013⁄2014 będzie zobowiązany do wniesienia za niego opłaty.
Za przedmioty zrealizowane przed rokiem akademickim 2013⁄2014 a niepodpięte i zrealizowane w ramach limitu nie będą pobierane opłaty.
Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Szczegółowymi Zasadami Studiowania w jednostce przed rokiem akademickim 2013/2014 od studentów mogły być pobierane opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów przewyższające limit zajęć ponadplanowych (w oparciu o zapisy § 15 – Regulaminu Studiów z 2006 r. i Regulaminu Studiów z roku 2010 i 2012).

Uwaga

Zajęcia "Warsztat tłumacza literackiego" na II rok studiów II stopnia rozpoczną się 09.10.2014 r.

Subskrybuj zawartość