XVII SPOTKANIA SPECJALISTÓW DAWNYCH LITERATUR ROMAŃSKICH
PRZEJŚCIA / PRZEMIANY W DAWNYCH LITERATURACH ROMAŃSKICH
Konferencja poświęcona pamięci Pani Profesor Krystyny Kasprzyk
19-21 listopada 2014
Wydział Neofilologii UW, ul Dobra 55, I piętro, sala 1007


Program pdf 64KB (64KB)

UWAGA

Dr M. Załęska odwołuje zajęcia i dyżur w dn. 24.11.2014 r. 28.11.2014 r.

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla nowoprzyjętych studentów przeprowadzone będzie systemem internetowym.. Program szkolenia będzie dostępny na platformie COME www.come.uw.edu.pl w terminie od 10.11.2014 r. do 10.02.2015 r. Termin poprawkowy od 04.03.2015 r. do 25.05.2015 r. Szkolenie zakończone jest egzaminem testowym.

Studia I roku

Przypominamy studentom I roku zaczynającym j.włoski o obowiązku uczęszczania w I semestrze na moduł PNJW-fonetyka

KOMUNIKAT !!!

Informujemy, że wszystkich studentów dotyczy obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu.
Jeżeli student nie podepnie przedmiotu to tym samym zadeklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych i od roku akademickiego 2013⁄2014 będzie zobowiązany do wniesienia za niego opłaty.
Za przedmioty zrealizowane przed rokiem akademickim 2013⁄2014 a niepodpięte i zrealizowane w ramach limitu nie będą pobierane opłaty.
Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Szczegółowymi Zasadami Studiowania w jednostce przed rokiem akademickim 2013/2014 od studentów mogły być pobierane opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów przewyższające limit zajęć ponadplanowych (w oparciu o zapisy § 15 – Regulaminu Studiów z 2006 r. i Regulaminu Studiów z roku 2010 i 2012).

Subskrybuj zawartość