Stypendium ministra

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2015/16 można składać w sekretariacie Katedry do 15.09.2015 r.

Odwołany dyżur

Uprzejmie informujemy, że w dn.
30.07.2015 - 21.08.2015
Sekretariat Katedry Italianistyki
będzie zamknięty

DITALS

Uprawnienia do nauczania języka włoskiego w Polsce lub w innych krajach Unii Europejskiej
Dodatkowa oferta dydaktyczna dla studentów studiów II stopnia (magisterskich) filologii włoskiej

DITALSpdf 52KB informacja o ditals
(52KB)

Dipartimento di Italianistica
dell'Universita di Varsavia
Il Dante dei moderni. La Commedia dall’Ottocento ad oggi
Convegno internazionale di studi danteschi
Varsavia 2-4 dicembre 2015


Dante dei moderni scheda.pdf88KB
(88KB)
Dante dei moderni cfp.pdf108KB
(108KB)

Rejestracja na zajęcia

Studia I stopnia
I tura rejestracji "Bezpośredniej - na przedmioty i do grup"
w Katedrze Italianistyki rozpoczyna się 24.06.2015 o godz. 2000 i kończy 20.07.2015 o godz. 2359.
Rejestracja dotyczy przedmiotów semestru zimowego i rocznych

Studia II stopnia stacjonarne
I tura rejestracji "Bezpośredniej - na przedmioty i do grup"
w Katedrze Italianistyki rozpoczyna się 24.06.2015 o godz. 2000 i kończy 20.07.2015 o godz. 2359.
Rejestracja dotyczy przedmiotów semestru zimowego i rocznych

Stypendium

Stypendium Rządu Włoskiego dla studentów studiów II i III stopnia (magisterskich i doktoranckich)

Bando_a.a._2015_2016.pdf 268KB (268KB)
Bando_a.a._2015_2016_EN.pdf 272KB (272KB)
Disposizioni_a.a._2015_2016.pdf 468KB (468KB)
Regolamento_del_borsista_in_Italia_a.a._2015_16.pdf 272KB (272KB)
All._5_a.a._2015_2016.pdf 36KB (36KB)
All._1_4_a.a._2015_2016.docx 64KB (64KB)

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla nowoprzyjętych studentów przeprowadzone będzie systemem internetowym.. Program szkolenia będzie dostępny na platformie COME www.come.uw.edu.pl w terminie od 10.11.2014 r. do 10.02.2015 r. Termin poprawkowy od 04.03.2015 r. do 25.05.2015 r. Szkolenie zakończone jest egzaminem testowym.

KOMUNIKAT !!!

Informujemy, że wszystkich studentów dotyczy obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu.
Jeżeli student nie podepnie przedmiotu to tym samym zadeklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych i od roku akademickiego 2013⁄2014 będzie zobowiązany do wniesienia za niego opłaty.
Za przedmioty zrealizowane przed rokiem akademickim 2013⁄2014 a niepodpięte i zrealizowane w ramach limitu nie będą pobierane opłaty.
Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Szczegółowymi Zasadami Studiowania w jednostce przed rokiem akademickim 2013/2014 od studentów mogły być pobierane opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów przewyższające limit zajęć ponadplanowych (w oparciu o zapisy § 15 – Regulaminu Studiów z 2006 r. i Regulaminu Studiów z roku 2010 i 2012).

Subskrybuj zawartość