Studia I Stopnia

Plan studiów

Plan studiów I stopnia studiów stacjonarnych: 2019+

Plan studiów I stopnia studiów niestacjonarnych: 2019+

Plan studiów I stopnia studiów stacjonarnych: 2017

Plan studiów I stopnia studiów niestacjonarnych: 2017

Plan studiów I stopnia studiów stacjonarnych: 2014-2016

Plan studiów I stopnia studiów niestacjonarnych: 2014-2016

Prace licencjackie

Na podstawie decyzji kierownika jednostki dydaktycznej pracownik dziekanatu wprowadza do systemu USOS komplet informacji koniecznych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, a
następnie powiadamia studenta i kierującego pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.

Uwaga! Zgodnie z § 47 Regulaminu Studiów na UW student powinien złożyć pracę dyplomową w APD w postaci pliku PDF na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Zasady procesu dyplomowania w Katedrze Italianistyki

Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów