Koła naukowe

Sztuka Włoska w Tłumaczeniu

Koło naukowe Sztuka Włoska w Tłumaczeniu powstało w październiku 2015 roku z inicjatywy studentów i doktorantów Katedry Italianistyki zainteresowanych sztuką i kulturą włoską. Zrzesza przede wszystkim italianistów, ale jest otwarte dla całej społeczności uniwersyteckiej. Zainteresowania członków Koła obejmują problematykę przekładu włoskich tekstów o sztuce, a także włoskiej terminologii artystycznej funkcjonującej w języku polskim. Ważnym elementem aktywności organizacji jest rozpowszechnianie aktualności ze świata sztuki włoskiej w Polsce, czego pokłosiem były warsztaty translatorskie poświęcone językowi sztuki oraz konferencja naukowa Figura serpentinata. Język włoski i jego obecność w sztuce.

Kontakt:
WWW: http://sztukawloskawtlumaczeniu.uw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/sztukawloskawtlumaczeniu/

Koło Kultury Włoskiej

Koło naukowe powstało w styczniu 2017 roku z inicjatywy studentów studiów II stopnia w Katedrze Italianistyki. Jego działalność od początku skupiała się na organizowaniu spotkań – w języku polskim i włoskim – poświęconych popularyzacji szeroko rozumianej kultury włoskiej, od literatury i sztuki po
muzykę popularną, kino i telewizję. W roku akademickim 2017/2018 KKW zorganizowało międzynarodową konferencję Da nuraghes a murales (Od nuragów po murale), poświęconą sztuce, kulturze, literaturze i muzyce Sardynii.

Kontakt:
FB: https://www.facebook.com/KoloKulturyWloskiej/

Koło Naukowe Doktorantów ItaLinguistica

Koło Naukowe Doktorantów ItaLinguistica powstało w styczniu 2019 roku z inicjatywy doktorantów Katedry Italianistyki zainteresowanych włoskim językoznawstwem. Opiekunem organizacji jest dr hab. Maria Załęska. Koło zrzesza doktorantów i studentów Katedry Italianistyki, ale o członkostwo
mogą ubiegać się również doktoranci i studenci innych kierunków, którzy znają język włoski na poziomie C1 lub wyższym. Studenci Katedry Italianistyki nieznający jeszcze języka włoskiego na poziomie C1 mogą zostać przyjęci do sekcji pomocniczej. Zainteresowania członków Koła obejmują zagadnienia związane z językiem i językoznawstwem włoskim oraz szeroko pojętą komunikacją. Ważnym aspektem działalności organizacji jest rozpowszechnianie znajomości języka i kultury włoskiej, a także osiągnięć językoznawstwa włoskiego. Główne dotychczasowe przedsięwzięcia Koła
to przygotowanie dwóch warsztatów z cyklu Lingua e cultura della comunicazione oraz organizacja konkursu Modi di dire italiani: tra l’immagine e la parola pod patronatem medialnym dwumiesięcznika Gazzetta Italia.

Kontakt:
E-mail: italinguistica@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/italinguistica