Koła naukowe

Sztuka Włoska w Tłumaczeniu

Koło naukowe Sztuka Włoska w Tłumaczeniu powstało w październiku 2015 roku z inicjatywy studentów i doktorantów Katedry Italianistyki zainteresowanych sztuką i kulturą włoską. Zrzesza przede wszystkim italianistów, ale jest otwarte dla całej społeczności uniwersyteckiej. Zainteresowania członków Koła obejmują problematykę przekładu włoskich tekstów o sztuce, a także włoskiej terminologii artystycznej funkcjonującej w języku polskim. Ważnym elementem aktywności organizacji jest rozpowszechnianie aktualności ze świata sztuki włoskiej w Polsce, czego pokłosiem były warsztaty translatorskie poświęcone językowi sztuki oraz konferencja naukowa Figura serpentinata. Język włoski i jego obecność w sztuce.

Kontakt:
FB: https://www.facebook.com/sztukawloskawtlumaczeniu/

Koło Kultury Włoskiej

Koło naukowe powstało w styczniu 2017 roku z inicjatywy studentów studiów II stopnia w Katedrze Italianistyki. Jego działalność od początku skupiała się na organizowaniu spotkań – w języku polskim i włoskim – poświęconych popularyzacji szeroko rozumianej kultury włoskiej, od literatury i sztuki po
muzykę popularną, kino i telewizję. W roku akademickim 2017/2018 KKW zorganizowało międzynarodową konferencję Da nuraghes a murales (Od nuragów po murale), poświęconą sztuce, kulturze, literaturze i muzyce Sardynii.

Kontakt:
FB: https://www.facebook.com/KoloKulturyWloskiej/

Koło Naukowe ItaLinguistica

Koło Naukowe ItaLinguistica zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych językiem i językoznawstwem – włoskim i porównawczym – oraz szeroko pojętą komunikacją. Członkinie i członkowie Koła decydują o wyborze tematów, formach współpracy i sposobach rozpowszechniania znajomości języka i kultury włoskiej, na przykład w formie organizacji sesji naukowych, debat na tematy językoznawcze, warsztatów metodologicznych, spotkań z zaproszonymi językoznawcami.

Opieka naukowa: prof. UW dr hab. Maria Załęska

Wykaz dotychczasowych sesji naukowych:

https://www.italianistyka.uw.edu.pl/katedra/badania-naukowe/minione-konferencje/

Kontakt:
E-mail: italinguistica@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/italinguistica