Aktualności

Jubileuszowy Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji 40-lecia Katedry Italianistyki

ZARZĄDZENIE NR 6

ZARZĄDZENIE NR 6 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym i roczne

Rejestracja bezpośrednia – na przedmioty i do grup w Katedrze Italianistyki

Szkoła Letnia Katedry Italianistyki

Zapraszamy do udziału w Szkole Letniej Włosko-polskie projekty tłumaczeniowe

BHP

Zasady realizacji szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia przez studentów rozpoczynających kształcenie na UW

Funkcjonowanie budynków

Funkcjonowanie budynków na Dobrej 55 i Oboźnej 8 w trybie kształcenia stacjonarnego

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym i roczne

Rejestracja na przedmioty w Katedrze Italianistyki dla I roku studiów II stopnia i I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Podania

Informacja do studentów odnośnie kierowania podań do p. Kierownik Studiów

Druga tura rekrutacji erasmusowej

Informujemy, że rozpoczęła się druga (ogólnouniwersytecka) tura rekrutacji na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Zaliczenie roku akademickiego 2020/21

Informacja do studentów odnośnie zaliczenia roku akademickiego 2020/21

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym i roczne

II tura rejestracji „Bezpośredniej – na przedmioty i do grup” w Katedrze Italianistyki

Komunikat Rektora UW

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 10 sierpnia br.

Stypendia Rządu Włoskiego

Informujemy, że również w tym roku istnieje możliwość wystąpienia o jedno z max. 6 stypendiów Rządu włoskiego dla studentów polskich.

Zapraszamy na italianistykę

Informator dla zainteresowanych studiami I stopnia

Egzaminy na platformie Kampus

Jak przygotować się do egzaminu pisemnego na platformie Kampus?